Výroční zpráva Účetního dvora o plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2011, spolu s odpověďmi orgánů