Písemný dotaz E-0795/10 Syed Kamall (ECR) Komisi. Rovnocennost kvalifikací dosažených v jednotlivých členských státech