Zahájení řízení (Případ č. j. COMP/M.3178 – BERTELSMANN/SPRINGER/JV)Text s významem pro EHP