POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (kodificirano besedilo) (COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)) Odbor za pravne zadeve Poročevalka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg