Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1373/2011 ze dne 21. prosince 2011 , kterým se subdivize ICES 27 a 28.2 vyjímají na rok 2012 z některých omezení intenzity rybolovu podle nařízení Rady (ES) č. 1098/2007, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné v Baltském moři a lov těchto populací