/* */

Věc C-224/09: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 7. října 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale di Bolzano — Itálie) — trestní řízení proti Martha Nussbaumer ( Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Směrnice 92/57/EHS — Minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích — Článek 3 — Povinnost určit koordinátora pro otázky bezpečnosti a ochrany zdraví, jakož i sestavit plán bezpečnosti a ochrany zdraví )