Rozhodnutí Komise ze dne 11. dubna 2005 , kterým se stanovují ekologická kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování pro udělení ekoznačky Společenství přenosným počítačům (oznámeno pod číslem K(2005) 1027) (Text s významem pro EHP) (2005/343/ES)