Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.8798 – TA Associates / OTPP / Flexera Holdings) (Tekstas svarbus EEE. )