2011/401/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 6. července 2011 , kterým se stanoví finanční příspěvek Unie na výdaje vzniklé v souvislosti s nouzovými opatřeními přijatými pro tlumení influenzy ptáků v Itálii v roce 2009 (oznámeno pod číslem K(2011) 4774)