Písemný dotaz E-011102/10 Kathleen Van Brempt (S&D) Komisi. Finanční podpora k dosažení cílů v oblasti energie a klimatu