Písemný dotaz E-009241/11 Michael Cramer (Verts/ALE) Komisi. Financování nového úseku tratě Stuttgart-Wendlingen (2007-DE-17200-P)