Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 27. dubna 2012.#Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Hoge Raad der Nederlanden – Výklad článků 18 ES a 39 ES (nyní články 21 SFEU a 45 SFEU) – Vnitrostátní právní úprava ukládající registrační daň při prvním použití vozidla ve vnitrostátní silniční síti – Daňová povinnost osoby, která se přestěhovala z jiného členského státu, má státní příslušnost tohoto státu a trvale užívá vozidlo registrované v tomto členském státě, které je součástí stěhovaného majetku, k soukromým a služebním účelům, mezi něž patří služební cesty do tohoto jiného členského státu.#Články 18 ES a 39 ES – Motorová vozidla – Používání osobního motorového vozidla v jednom členském státě, které je registrované v jiném členském státě – Zdanění tohoto vozidla v prvním členském státě při jeho prvním použití ve vnitrostátní silniční síti – Vozidlo dovezené při stěhování do prvního členského státu a používané jak pro soukromé účely, tak pro cesty na pracoviště, jež se nachází ve druhém členském státě.#Věc C‑114/11. Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 27. dubna 2012