Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1242/2011 ze dne 30. listopadu 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny