Věc C-321/07: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Mannheim (Německo) dne 12. července 2007 – Trestní řízení proti Karlu Schwarzovi