Věc F-131/11: Žaloba podaná dne 2. prosince 2011 — ZZ v. Komise