Písemný dotaz P-002192/11 Tomasz Piotr Poręba (ECR) Komisi. Rozšíření sítě TEN-T začleněním expresní trati S-19