P7_TA(2012)0466 Makrofinanční pomoc Kyrgyzské republice ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2012 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci Kyrgyzské republice (COM(2011)0925 – C7-0521/2011 – 2011/0458(COD)) P7_TC1-COD(2011)0458 Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. prosince 2012 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. …/2013/EU o poskytnutí makrofinanční pomoci Kyrgyzské republice