Písemný dotaz E-000005/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) Komisi. Podávání žádostí týkajících se deseti velkých projektů