Písemný dotaz E-4085/10 Willy Meyer (GUE/NGL) Radě. Vražda nejméně 16 pomocných dělníků Izraelem