Písemný dotaz E-0601/10 Ivo Belet (PPE) Komisi. Přeshraniční vysílání regionálních televizních stanic