Věc T-57/11: Žaloba podaná dne 27. ledna 2011 — Castelnou Energía v. Komise