Popravek Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2020/452 z dne 26. marca 2020 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/570 v zvezi z zmogljivostmi za odzivanje na tveganja z majhno verjetnostjo, vendar hudimi posledicami (Uradni list Evropske unije L 94 I z dne 27. marca 2020)