Písemný dotaz E-010596/10 Alyn Smith (Verts/ALE) Komisi. Elektronické knihy