Písemný dotaz E-4901/10 Nick Griffin (NI) Komisi. Negativní pohled na členství Spojeného království v EU