Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.6166 – NYSE Euronext/Deutsche Börse) Text s významem pro EHP