Mandát zvláštního výboru pro organizovaný zločin, korupci a praní peněz Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 14. března 2012 o zřízení zvláštního výboru pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz, o jeho pravomocích, početním složení a funkčním období