TITJUR Usnesení Tribunálu (kasační senát) ze dne 13. prosince 2011. # Luigi Marcuccio proti Evropské komisi. # Kasační opravný prostředek - Veřejná služba - Úředníci - Sociální zabezpečení - Úhrada léčebných výloh - Rozhodnutí Komise zamítajících 100% úhradu některých léčebných výloh vynaložených navrhovatelem - Zkreslení - Povinnost uvést odůvodnění - Šetření - Akt nepříznivě zasahující do právního postavení - Překážka věci rozsouzené - Překážka věci zahájené - Potvrzující akt. # Věc T-311/09 P. Marcuccio v. Komise