/* */

Dohoda EU–Rusko o zachování závazků týkajících se obchodu službami *** Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. července 2012 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a vládou Ruské federace o zachování závazků týkajících se obchodu službami obsažených ve stávající dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Ruskem (16815/2011 – C7-0522/2011 – 2011/0328(NLE))