Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 645/2011 ze dne 1. července 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny