Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 718/2011 ze dne 20. července 2011 , kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Riviera Ligure (CHOP))