Písemný dotaz E-011277/11 Robert Rochefort (ALDE) Komisi. Sdělení o provádění nových ustanovení Lisabonské smlouvy