Vec T-756/17: Uznesenie Všeobecného súdu z 27. novembra 2018 – CMS Hasche Sigle/EUIPO (WORLD LAW GROUP) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie WORLD LAW GROUP — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Žaloba zjavne bez právneho základu“)