Věc T-756/17: Usnesení Tribunálu ze dne 27. listopadu 2018 – CMS Hasche Sigle v. EUIPO (WORLD LAW GROUP) „Ochranná známka Evropské unie – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie WORLD LAW GROUP – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Nedostatek rozlišovací způsobilosti – Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001] – Žaloba po právní stránce zjevně zcela neopodstatněná“