Písemný dotaz E-8087/10 Nuno Melo (PPE) Komisi. Plýtvání v zemědělství – Azory