Písemný dotaz E-2115/10 David Casa (PPE) Komisi. Vzdělání