Rozhodnutí Komise ze dne 27/02/2014 prohlašující spojení podniků za slučitelné se společným trhem (Případ č. COMP/M.7168 - LUKOIL / ISAB / ISAB ENERGY / ISAB ENERGY SERVICES) podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004. (Pouze anglické znění je závazné)