Stanovisko Výboru regionů Města budoucnosti – ekologicky a sociálně udržitelná města