Písemný dotaz E-011239/11 Hans-Peter Martin (NI) Komisi. Koordinace plánování jednotlivých států v souvislosti s transevropskými sítěmi