TITJUR Stanovisko generální advokátky - Trstenjak - 8 září 2011. # Maribel Dominguez proti Centre informatique du Centre Ouest Atlantique a Préfet de la région Centre. # Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Cour de cassation - Francie. # Sociální politika - Směrnice 2003/88/ES - Článek 7 - Nárok na placenou dovolenou za kalendářní rok - Podmínka vzniku nároku stanovená vnitrostátní právní úpravou - Nepřítomnost pracovníka - Délka nároku na dovolenou v závislosti na povaze nepřítomnosti - Vnitrostátní právní úprava odporující směrnici 2003/88 - Úloha vnitrostátního soudu. # Věc C-282/10. Dominguez