Cauza T-187/10: Hotărârea Tribunalului din 10 mai 2011 — Emram/OAPI — Guccio Gucci (G) [ „Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative G — Mărci naționale și comunitare figurative anterioare G — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009” ]