Asia T-187/10: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10.5.2011 — Emram v. SMHV — Guccio Gucci (G) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin G rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisemmat kansallinen ja yhteisön kuviomerkki G — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)