Kohtuasi T-187/10: Üldkohtu 10. mai 2011 . aasta otsus — Emram versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Guccio Gucci (G) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi G taotlus — Varasemad ühenduse ja siseriiklikud kujutismärgid G — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)