Věc T-187/10: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. května 2011 — Emram v. OHIM — Guccio Gucci (G) ( „Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství G — Starší obrazová národní ochranná známka G a starší obrazová ochranná známka Společenství G — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“ )