Listina základních práv Evropské unie#HLAVA IV - SOLIDARITA#Článek 32 - Zákaz dětské práce a ochrana mladých lidí při práci