Věc T-374/10: Žaloba podaná dne 8. září 2010 — Villeroy & Boch v. Komise