Písemný dotaz P-012266/11 Julie Girling (ECR, UK): Komisi. Hodnotící zpráva Komise a asymetrické povolení geneticky modifikovaných plodin