Věc T-546/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. listopadu 2018 – Haufe-Lexware v. EUIPO – Le Shi Holdings (Beijing) (Leshare) „Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie Leshare – Starší mezinárodní slovní ochranná známka LEXWARE – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Neexistence nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001] – Podobnost označení“