Písemný dotaz E-003936/11 Oreste Rossi (EFD) Komisi. Grafitový prášek pro zlepšení účinnosti fotovoltaických panelů