KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1489/95, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1995, hedelmä- ja vihannesalan vientitukien vahvistamisesta