/* */

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Dobrovolnictví jako výraz solidarity občanů EU – první zamyšlení nad Evropským dobrovolnickým sborem humanitární pomoci